เกี่ยวกับเรา


บริษัท เหรียญพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
(เจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ ผู้ดำเนินการ และกรรมสิทธิ์ที่ดิน)
ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท (ชำระเต็ม)
กรรมการผู้จัดการ นายอุทัย พรหมกสิกร
ที่ตั้งบริษัท 19/69 หมู่ที่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โฉนดที่ดินเลขที่ 1161, 57778, 57784 และ 57781
รวมเนื้อที่ดินทั้งหมด 34 ไร่ (โดยประมาณ)
เริ่มก่อสร้าง มิถุนายน 2549 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ธันวาคม 2552
ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 2/2550